Υπολογιστές

17December

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τα δίκτυα υπολογιστών είναι συστήματα επικοινωνίας δεδομένων τα οποία ενώνουν δύο ή και περισσότερους ανεξάρτητους η/υ και περιφερειακές συσκευές με καλώδια. Δύο υπολογιστές μπορούν να θεωρηθούν διασυνδεδεμένοι όταν αποκτήσουν τη δυνατότητα να ανταλάσσουν